aanmelding psycholoog

Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch, via e-mail of via het contactformulier. Dit kan na doorverwijzing (huisarts, school, CGG, …) of op eigen initiatief. Vermeld ook even wanneer je je kan vrijmaken en schets kort jouw hulpvraag. Enkele persoonlijke gegevens worden ook opgevraagd.

Intakegesprek

In een eerste gesprek staat onze kennismaking centraal. Je vertelt me over jezelf, je situatie, je hulpvraag en je verwachtingen naar de therapie toe. Belangrijk is dat je je vragen omtrent de begeleiding kan stellen en dat we samen de problemen algemeen schetsen. Dit eerste gesprek is niet-bindend. Na de eerste sessie kan je beslissen of we samen de therapie aanvatten.

intakegesprek psycholoog
therapie opstarten

Behandeling

Afhankelijk van je hulpvraag gaan we samen op zoek naar de gepaste psychologische begeleiding: individuele gesprekstherapie, relatie- of gezinsgesprekken, opvoedingsadvies, speltherapie (kinderen), … Ook kan het zijn dat extra onderzoeken of testen aangewezen zijn. In dat geval wordt er met een diagnostisch centrum samengewerkt.

De duur en de frequentie van de psychologische ondersteuning wordt bepaald door je hulpvraag. De meeste cliënten vinden het aangenaam om wekelijks of tweewekelijks een consultatie in te plannen. Het evalueren, afbouwen en beëindigen van de therapie gebeurt steeds in overleg met elkaar.

Maak een website of blog op WordPress.com